އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސައުދީގަ ކޮރޯނާ ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެ!

ސައުދީގަ ކޮރޯނާ ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްވުރެ ދަށްވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ސައުދިޢަރަބިޔާގައި ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ މިއަދުގެ އަދަދަކީ 390 އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 5 މަސްތެރޭގައި 400 އަށްވުރެ މަދުވި ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. 

ސައުދީގައި މިހައިތަނަށް ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަކީ  336,387އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 4,875. އެވެ. 

މައްކާ އާއި މަދީނާއަށްބަލާއިރު މިއަދު ކޮރޯނާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 50 އަށްވުރެ ދަށަށް 2 ސިޓީގައިވެސް ގޮސްފައެވެ. ހުކުރު ދުވަހާއި ހަމައަށް ކޮރޯނާއަށް ފަރުވާކުރާ މީހުންގެ އަދަދަކީ  10,027އެވެ. ޙާލުބޮޑު ބަލިމީހުންގެ އަދަދަކީ 955އެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް