އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފް އެކްސިޑެންޓްވެ އަނިޔާވެއްޖެ!

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފް އެކްސިޑެންޓްވެ އަނިޔާވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝަރީފް (މަވޯޓާ ޝަރީފް) އެކްސިޑެންޓްވެ އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ޝަރީފު ސައިކަލުގައި އިންނަވަނިކޮށް ފަހަތުން އައި ޓެކްސީއަކުން ސައިކަލުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުން ޝަރީފަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް  މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ޝަރީފް ގެއަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށްވެސް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
53%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު