އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުސްލިމުންނަށް އެންމެ އޯގާތެރި ބޮޑުވަޒީރު ނިޔުޒީލަންޑުގެ އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

މުސްލިމުންނަށް އެންމެ އޯގާތެރި ބޮޑުވަޒީރު ނިޔުޒީލަންޑުގެ އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

މުސްލިމުންނަށް އެންމެ އޯގާތެރި ބޮޑުވަޒީރު، ޖަސިންދާ ނިއުޒިލޭންޑުގެ އާންމު އިންތިހާބު ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. 

ގުނި ވޯޓުގެ އަދަދު 98 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވެފައިވާއިރު ވޯޓުގެ 50 އިންސައްތަ ޢާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އެކަމަނާގެ ލޭބަރ ޕާޓިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އިދިކޮޅު މައިޕާޓީއަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ 26 އިންސައްތައެވެ. 

ނިޔުޒީލަންޑުގެ ދެ މިސްކިތުގައި ހުކުރަށް ތިއްބައި ބަޑިިޖަހައި 50 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ޝަހީދުކުރި މައްސަލައިގައި ޖަސިންދާ ވަނީ މުސްލިމުންނަށް އޯގާތެރިވެވަޑައިގަތުމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދައްކަވައިފައެވެ. 

މިއީ ފާއިތުވި 50 އަހަރުގެތެރޭގައި އެއް ޕާޓީއަކަށް ވެރިކަން ކުރެވޭވަރަށް ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ