އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ އެކުވެސް ދިވެހިން ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓަންވާނީ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތު!: ޤާސިމް

ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ އެކުވެސް ދިވެހިން ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓަންވާނީ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތު!: ޤާސިމް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކާ އެކުވެސް ދިވެހިން ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓަންވާނީ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތު ކަމަށާއި ޢަޒުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެންމެފުރަތަމަ ޤައުމު ކަމުގައި ހެދުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޢާންމު ކުރެއްވި މެސެޖުގައެވެ. 

"ފަޚުރުވެރި ޤައިމީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސް ކުރަން. ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ އެކުވެސް ދިވެހިން ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓަންވާނީ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތެވެ. ޢަޒުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެންމެފުރަތަމަ ޤައުމު ކަމުގައި ހެދުމެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް