އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އަޑުން މިޙަދީޘްފުޅު އަޑުއައްސަވާލައްވާ! ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ކިހާރަނގަޅު!

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އަޑުން މިޙަދީޘްފުޅު އަޑުއައްސަވާލައްވާ! ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ކިހާރަނގަޅު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯ އަޑުއައްސަވައިލައްވާށެވެ! 

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އެބުނަނީ ނުބައި ކަމެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އަތުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށާއި އަތުން ނުހުއްޓުވުނު ނަމަ ދުލުން، ދުލުން ނުކުރެވުނު ނަމަ ހިތުން ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ރަސޫލް ﷺ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެމެރިކާގެ ވެރިކަން ލިބުމުން މި ޙަދީޘްފުޅަށް އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ހުރި އުފާވެރިކަމެއްގެ ބޮޑުކަމާއިއެވެ! 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް