އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ގެދޮރުން ނެރެން ޔަހޫދީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުތައް ބާޠިލުކުރަން އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ގެދޮރުން ނެރެން ޔަހޫދީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުތައް ބާޠިލުކުރަން އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަލާފައިވާ ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ގެދޮރުން ނެރެން ޔަހޫދީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުތައް މިހާރުން މިހާރަށް ބާޠިލުކުރަން އީޔޫއިން އިޒްރޭލަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. 

އީޔޫ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހާއި 23 ވަނަ ދުވަހު ޔަހޫދީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުތަކުގައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ޢާއިލާތަކަށް އީޔޫގެ މަންދޫބުން ޒިޔާރަތްކޮށް ކަންކަން ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އީޔޫއިން ބުނެފައިވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންް އެމީހުންގެ ގެދޮރުން ނެރެމުން އަންނަނީ އެއްވެސް އިންޞާފަކުން ނޫންކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުކޮށްފައިވުމުން އީޔޫއިން ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
42%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް