އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިތުދަސްކުރުމުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނކަން މުސްލިމް އަންހެއް ކުއްޖެއްކަމުގައިވާ އެމާ ޢާލަމަށް!

ހިތުދަސްކުރުމުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނކަން މުސްލިމް އަންހެއް ކުއްޖެއްކަމުގައިވާ އެމާ ޢާލަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

މިދިއަ އަހަރު ބޭއްވި ދުނިޔޭގެ ހިތުދަސްކުރުމުގެ މުބާރާތުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މުސްލިމް އަނހެން ކުއްޖެކަމުގައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ އެމާ ޢާލަމްއެވެ. އޭނާއަށް ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މުބާރާތަކުންނެވެ. 

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭއްވި މިމުބާރާތަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި މިފަދަ 29 ވަނަ މުބާރާތެވެ. މުބާރާތުގެ ބޭނުމަކީ ހިތުދަސްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. 

އެމާ ބުނީ މިމަޤާމް ޙާޞިލުކުރެވުނީ 2 އަހަރު ދުވަހު ކޯޗާއިއެކު ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށާއި މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން މިއަަހރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްވެސް ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް