އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަދީނާގެ ޝަރީޢާ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައި ދޫންޏެއް ތާށިވުމުން ސިވިލް ޑިފެންސް ޓީމުން އެދޫނީގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިން!

މަދީނާގެ ޝަރީޢާ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައި ދޫންޏެއް ތާށިވުމުން ސިވިލް ޑިފެންސް ޓީމުން އެދޫނީގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

"މަދީނަތުލް މުނައްވަރާގެ ޝަރީޢާ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައި ދޫންޏެއް ތާށިވިއެވެ. މަދީނާގެ ސިވިލް ޑިފެންސް ޓީމުންވަނީ އެދޫނީގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

އެއީ ރަސޫލާ ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް މަދީނާގެ ގާއިދާއެއްގައިވާ ފަދައިންނެވެ.

ރަސޫލާ ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ އެއްވެސް ދޫންޏަކަށް އަދި ޤުދުރަތީ ރީތިކަމަކަށް ގެއްލުން ނުދޭން އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ. މިހައިތަނަށްވެސް މަދީނާގައި އެޤާއިދާ ދަމަހައްޓަމުންދާކަން މިކަމުން އަންގައިދެއެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް