އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: ލަންޑަނުގެ ފައްޅިއެއްގައި ބަންގިގޮވަން ފުރުޞަތު ދިނުމުން އެންމެންގެ ސަމާލުކަމާ ތަރުޙީބު ބަންގިއަށް! ފާދިރީ ބަސްހުއްޓުމަކަށް!

ވީޑިއޯ: ލަންޑަނުގެ ފައްޅިއެއްގައި ބަންގިގޮވަން ފުރުޞަތު ދިނުމުން އެންމެންގެ ސަމާލުކަމާ ތަރުޙީބު ބަންގިއަށް! ފާދިރީ ބަސްހުއްޓުމަކަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ! އަދި ދެކެވިފައިހުރިވާހަކަތައް އަޑުއައްސަވައިލައްވާށެވެ!

ޕްރޮގްރާމްގައި އޮތް ގޮތުން އިމާމަށް ބަންގިގޮވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ އޯޗެސްޓްރާ މިޔުޒިކުގެ ޙަރަކާތަކަށްފަހުގައެވެ. ބަންގިގޮވައި ނުމުމުން މިޔުޒިކް އަލުން ފަށަންއުޅެ މިޔުޒިކް ކުޅޭނެ މީހަކު ނުވިއެވެ.  

ތަނުގައި ތިބި އެންމެންގެހެން ސަމާލުކަން ހުރީ އިމާމު ގޮވި ބަންގިއަށެވެ. އިމާމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރީ އިމާމުގެ މިސްކިތް ހުންނަތަނަކާއިބެހޭގޮތުންނެވެ. ފައްޅީގެ ބޮޑު ފާދިރީއަށް ހުންނަން ޖެހުނީ ބަސްހުއްޓި ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. 

ބަންގީގެ އަޑު ދާނީ ގަދަވަމުންނެވެ! އިސްލާމްވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިން ޝާ ﷲ މުސްލިމުންނަށް އޮތީ ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައިވެސް އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކުރަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ: 

https://fb.watch/37O6-SEJ7J/

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް