އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ މުވައްޒިފުންނަށް ބާރާތު ބައޮޓެކްގެ ވެކްސިން ޖަހަން ފަސްޖެހިފަ!

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ މުވައްޒިފުންނަށް ބާރާތު ބައޮޓެކްގެ ވެކްސިން ޖަހަން ފަސްޖެހިފަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރުންނަށާއި ނަރުހުން ފަދަ މުވައްޒިފުންނަށް ވެކްސިންދޭން އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަސްޖެހެމުންދާތީ އިންޑިޢާގެ ހެލްތް އޮފިޝަލުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ. 

“If our healthcare workers, especially doctors and nurses, are declining it, then it’s very unfortunate,” Paul told reporters. “Healthcare workers should have faith in our system.”

އިންޑިއާގެ ބާރާތި ބައޮޓެކްއިން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާ މީހަކީ އެއްވެސް ބައްޔަކަށް ބޭސްކުރާ، ބަލިވެ އުޅޭ މީހަކުނަމަ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކުރިން ޑޮކަޓަރަށް ދައްކައި ލަފާ ހޯދަން ވެކްސިން އުފެއްދި ކުންފުނިން އވަނީ އެދިފައެވެ. މިކަމަށް އެދިފައިވަނީ ވެކްސިން ޖެހި ބައެއް އިންޑިއާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ބަލައިފައެވެ. 

އިންޑިއާގައި ވެކްސިން ޖެހި މީހުންނަށް ވެކްސިން ކާމިޔާބުވި މިންވަރު އަދިވެސް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ބުނަނީ ގައިޑްލައިންތައް ހިފަހައްޓަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. 

އިންޑިއާ ނޫން ޤައުމެއްގައި އަދި މިހައިތަނަށް ވެކްސިންގެ އަޖުމަބަލާފައިނެތުމަކީވެސް ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަމެކެވެ. 

ގުޅުން ހުރި ލިޔުމެއް: 

https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-01-19/india-covid-19-vaccine-developer-warns-some-avoid-shot

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
62%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް