އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޚުޠުބާތައް މިހާރަށްވުރެވެސް ކުރުކުރަނީ!

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޚުޠުބާތައް މިހާރަށްވުރެވެސް ކުރުކުރަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް ކިޔާ ހުކުރު ޚުޠުބާ މިހާރަށްވުރެވެސް ކުރުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

ކުރިން ޢާންމުގޮތެއްގައި 15، 20 މިނިޓު އިރުގެ ޚުޠުބާ ކިޔަމުން އައިނަމަވެސް މިހާރުވެސްވަނީ ޚުޠުބާތައް ކުރުކޮށްފައެވެ. ގިނަ މިސްކިތްތަކުގައި 15، 20 މިނިޓުން ނަމާދާއިއެކު ނިންމައެވެ. 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ފިޔަޅެއް އަޅަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. 

ފާއިތުވި ހަފްތާއަށް ބަލައިފިނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އިތުރަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 120 އަށްވުރެވެސް މަތީގައެވެ. 200 އަށްވެސް ވަނީ އަރައިފައެވެ. ކޮވިޑުގެ ނުރައްކައުތެރިކަން މިހައިވަރުވެގެންދާއިރުވެސް ޕީއެސްއެމުން ހުރިކަމަށްބުނާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާ މީހާ" ގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ. "ކޮވިދް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކަމަށްބުނެ ކޮވިޑަށް ބިރުދައްކަން ގޮށްމުށް ކެވި މީހާ ވަނީ ފިލައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް