އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކެރެޓާ ގިނަ ބާވަތުގެ ތަރުކާރީ އާ މޭވާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮކޮށްފި!

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކެރެޓާ ގިނަ ބާވަތުގެ ތަރުކާރީ އާ މޭވާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ރާއްޖެއަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތައް އެތެރެކޮށް އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކަމުން ގެންދާ އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކެރެޓާއި އެނޫންވެސް ގިނަ ބާވަތްތައް ބޮޑުތަނުން އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. 

ކެރެޓް ކިލޯއެއް މިހާރު ހޯލްސޭލްކުރަނީ 27 ރުފިޔާއަށެވެ. ވަކިން ވިއްކަނީ 30 ރުފިޔާއަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ބްރެޒިލްގެ ކުކުޅާއި ކުކުޅުގެ ބާވަތްތަކާއި ލުނބޯ، އޮރެންޖް، މެންޑަރިން، ގްރޭޕްސް، ލޮނުމިދު، ޕާކިސްތާނު އަލުވި، އަދި އިންޑިއާ ފިޔައާއި އަލުވި، ޕެއާރސް، ވެސް ގެންދަނީ ވަރަށް ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކަމުންނެވެ. 

އިތުރު ބާވަތްތައްވެސް އިތުރު ޝިޕްމަންޓްތައް ލިބުމުން އަންނަ ހަފްތާގައި ވަރަށް ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކަންފަށާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތުލިބިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް