އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

"ރާއްޖޭގައި މިވެނި ކަމެއް އެބހިނގާ! އެވެނި ކަމެއް އެބަ ހިނގާ! ޢިލްމުވެރިންގެ ލޭ ނުކެކެނީ ކީއްވެ؟" މިއީ ވެސް މިއަދު ގިނަ ބައަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ.2019-10-14 15:10:55

ޚަބަރު

ފާއިތުވި 30 ވަރަކަށް ގަޑިއިރަށް ބަލައިފިނަމަ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ބަލި ޖެހިފައި ތިބި ކުދިން އެންމެ ގިނައިން ކޮށްފައިވާ އެއް ސުވާލަކީ ޤުރްއާން މުދައްރިސުން ކ...

Advertisement