އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވި ދެ ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްވެ 3 މީހަކަށް އަނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު ސެންޓަރުން ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ އަނިޔާ...

2019-04-25 22:29:15
ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދ...

Advertisement