އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ކާފިޔު ހިންގަނީ އެންމެންގެ ސަލާމަތަކަށެވެ! ދިވެހިންނަކީ ޖުރުމަނާއަށް ބިރުގަންނަ ބައެއް ނޫނެވެ. އިރުކޮޅަކުން ސަރުކާރުން މާފުވެސް ކުރާތީއެވެ! ވީމާ މިޙާލަތުގައި ކާފިޔު ގަޑީގައި ނުކުންނަ މީހުން ހިފެހެއ...

2020-04-04 13:04:25
ޚަބަރު

ބިސް، ފިޔާ، އަލުވި، މުގު ވިއްކޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާ ހިދުމަތް...

Advertisement