އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ރާއްޖޭގައި ހުރުމަކީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ޝަރަފެވެ. އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލު...

2019-06-25 01:04:18
ޚަބަރު

25 އަދި 26 ޖޫން ވާ އަންގާރަ އާއި ބުދަ ދުވަހު އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އައްޑޫ 2019ގެ އެކްސްޕޯ ބޭއްވިގެންދާނެއެވެ. މިއަހަރު އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ ކަލަރ ރަން އަށް ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ އެ...

Advertisement