އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އޮންލައިން އިން ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ބޭހުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެތެރެކުރާ ބޭހުގެ ވިޔަފާރި ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅާނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ...

2019-08-19 23:40:21
ޚަބަރު

ދިވެހިބަސް އުފެދި ކުރިއަރައި ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ބަހުގެ މޯފޮލަޖީ ފޮތުގެ ތަރުޖަމާގެ ފުރަތަމަ ބައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ރައީސުލް ޖުމް...

Advertisement