އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯ އިން އޮޕަރޭޓުކުރާ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްތަކަށް ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި ބުނެފައި&...

2020-09-22 18:26:36
ޚަބަރު

އިންޑިއާއިން ދާދިފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ދީފައިވަނީ 3.5 އިންސައްތަ އިންޓަރެސްޓާއެކުގައެވެ. 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއަހަރަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފޫބަ...

Advertisement