އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19، 20 އަދ 21 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް "އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް" މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑި...

2023-09-19 21:19:30
ޚަބަރު

އަހުރެމެން މުސްލިމުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތިމާއަކީ ވަކި މީހަކު ކަމަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަހުރެމެންނާއިމެދު ﷲ ތަޢާލާ ބައްލަވައިވޮޑިގެންވަނީ އު...

Advertisement