އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ޕީޕަލްސް ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް، ޕީ.އެން.ސީއަށް ސޮއިކުރ...

2024-04-24 14:35:32
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިވެންޓް އެއަރ ސަރވިސް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް އަންނަ ޖުލައިމަހުގެ 9އިން 11 އަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެ...

Advertisement