އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

"އެއްބައަކު އެއްކޮޅުން ހައްދުފަހަނައަޅައިދާއިރު އަނެއް ބައަކު ދީނުން ބޭރުވެ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދަނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަދުކަމުންނެވެ. މި ދެ ބާވަތުގެ ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމާއި ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އެކަން...

2019-04-25 14:16:51
ޚަބަރު

މުދައްރިސް ކްލާހުގައި ކުރެއްވި ސުވާލެކެވެ. "ދުވާލަކު ކުރަން މިޖެހެނީ ފަރުޟު 5 ނަމާދެވެ. ނަމަވެސް މީހަކަށް ކުރެވެނީ 3 ނުވަތަ 4 ނަމާދެވެ. ވީމާ ދެން ވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟"

އެވަގުތު އުމުރުން 8...

Advertisement