އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ޙައްޖަށް ގޮސް ހުންނައިރު ބައްޕައަށް އުމުރާކޮށްދެވޭނީ ތިމާގެ މައްޗަށް ވާޖިބު އުމުރާ ވުމަށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް ތިބާގެ މައްޗަށް ކުރާ އުމުރާގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި އަދި އެނޫނ...

2019-06-25 01:24:24
ޚަބަރު

ކައިވެނިކުރަން އަނބިމީހާ ރަން ކިޔުމަކީ އަނބިމީހާގެ ހަށިގަނޑުން އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް، ފިރިހެން މީހާއަށް ހުއްދަވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހުއްދަވާނީ ކައިވެނި ޢަޤްދް ކުރުމުންނެވެ. <...

Advertisement