އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

العَلِىّ

(މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ)

العلىّ ގެ މާނައަކީ: އެކަލާނގެ ޚަލްޤުކުރެއްވި ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެ މަތިވެރި މަޤާމާ ހަމައަށް އެހެން އެކަކުވެސް އުފ...

2020-09-22 22:48:59
ޚަބަރު

ޞަޙީބީބޭކަލުންނަކީ ﷲ ތައާލާއަށް ބިރުވެތިވެވަޑައިގަތުމާއި އިސްލާމް ދީނަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ އެވެ. އެބޭކަލުންގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަން އިސްލާމް ދ...

Advertisement