އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އިމްތިޙާނުގެ ކުރިން އިމްތިޙާނުގައިދޭނެ ސުވާލުތައް މުދައްރިސުންގެ އަތުން ހޯދުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއްތޯ؟ ކިޔުންތެރިއަކު ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ޖަވާބަކީ އިމްތިޙާނުގައި ދޭނެ ސުވާލު...

2022-01-27 08:40:45
ޚަބަރު

ބަންގިއަށްފަހު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާ، ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅަކުން ސާބިތުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ...

Advertisement