އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

"ﷲ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަމަލަކާއިމެދު ސުވާލުކުރުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވެވީ ނަމާދު އެއިގެ ވަގުތުގައި ކުރުން ކަމަށެވެ؟ ދެން ކޮން އަމަލެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ޙަދީޘްފ...

2020-01-22 00:50:11
ޚަބަރު

މިއީ ބައްޕައަކު މަރުމަތީގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދީފައިވާ 5 ނަޞޭޙަތެވެ! ހިފަހައްޓައިލެވިއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ސުވަރުގެ އެވެ! އިން ޝާ ﷲ

Advertisement