އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ޤިޔާމަތް ދުވަހު މިސްތަކުންގެ ފަތްތައް އެމީހުންނާއި ދިމާއަށް އަންނާނެ ވަގުތަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. އަބާއްޖަވެރިންނަކީ އެމީހެއްގެ ފަތް އެމީހެއްގެ ވައަތަށް ލިބޭ މީހުންނެވެ. އެހެ...

2019-08-20 00:52:30
ޚަބަރު

މަރުވުމުގެ ވަގުތަކީ ވަރަށް އާދައާއި ޚިލާފް ވަގުތެކެވެ. މަރުގެ މަލާއިކަތާ ލޮލަށް ފެނުމާއި މަރު ހިއްޕެވުމާއި ދެމެދުގައި ފާއިތުވެގެންދާ މަދު ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް...

Advertisement