އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އާޚިރަތް ދުވަސް މަތިން ހަނދާންކުރާ މީހާ ކިތަންމެ ފަސޭހައިން ލިބެން އޮތް ނަމަވެސް ހަރާމް ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ޢާއި ތަކެތި ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ. އޭނާ ބިރުވެތިވާނީ އެންމެހަ...

2019-02-19 15:42:01
ޚަބަރު

ތަޢްވާވެރިކަން އިތުރުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާ ދެނެގަތުމެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ތިމާ އުފައްދަވައި ތިމާއަށް ހުރިހާ ނިޢްމަތްތައް މިންވަރުފުޅު ކުރައްވަނީ، ރިޒް...

Advertisement