އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އާޚިރަތް އެދިގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހާ ފުރަތަމަކަމަކަށް އަވަހަށް ޝައިޠޯނާގެ މަގުން އެއްކިބާވެ ޝައިޠޯނާ މާޔޫސްކޮށްލާށެވެ! ޝައިޠޯނާ އެންމެ ބޮޑަށް މާޔޫސްވާނީ އެކަލޭގެއަށް ކޮޅުކެހިދިނުމުންނެވެ. ޝައިޠޯނާ...

2020-12-05 15:10:17
ޚަބަރު

ފާޠިމަތު ނަޢީޝާ ޖާދުﷲ 

 

ބަވަނަވަމުންމިދާ ދުނިޔޭގައި އަހަރެމެން މުސްލިމުންނަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާއަށް އިތުބާރުކުރުމެވެ. އެއީ ތިބާގެ...

Advertisement