ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރާ ބިލު ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ތެލުން ނަގާ ޑިއުޓީ 5ޕަސެންޓަށް ކުޑަ ކުރުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފާސް ކުރި ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިއަދު އެ ބިލު ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް 14 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެބިލު މިހާރު ވަނީގެޒެޓްކޮށްފައެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން އެ އިސްލާހަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ އިރު، އެ އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 73 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް