އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިބާގެ މަރަށް އުޑާއި ބިން ކަރުނަ އަޅާނެތޯ؟

ތިބާގެ މަރަށް އުޑާއި ބިން ކަރުނަ އަޅާނެތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ފިރްޢައުނާއި އޭނާގެ ލަޝްކަރު ޣަރަޤްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ:

(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) سورة الدخان: ﴿٢٩﴾

މާނައީ: "ފަހެ، އެއުރެންގެ މައްޗަކަށް އުޑެއްވެސް، އަދި ބިމެއްވެސް (ހިތާމަކޮށް) ނުރޮއެވެ."

މިޔާއި ޚިލާފަށް ސާލިޙު މުއުމިނު އަޅުން މަރުވުމުން އެބައިމީހުންގެ ވަކިވެ ދިއުމުގެ މައްޗަށް އުޑާއި ބިން ހިތާމަކޮށް ރޯނެތެވެ. އޭނާގެ ސާލިޙު އަމަލުތަކަށް އުޑު ހުޅުވިގެންދާ ދިއުން ބަންދުވުމާއި، އޭނާ ބިންމަތީގައި އަޅުކަންކޮށް އުޅުނު އުޅުން ނިމިދިޔަ ކަމުގެ މައްޗަށް ކަރުނަ އަޅާނެތެވެ.

- ޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


60%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް