އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގަ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލް ޢައްލާމާ ޔޫސުފް އަލްޤަރްޟާވީ ރަހިމަހުﷲ ގެ މައްޗަށް މާދަމާ ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގަ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލް ޢައްލާމާ ޔޫސުފް އަލްޤަރްޟާވީ ރަހިމަހުﷲ ގެ މައްޗަށް މާދަމާ ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގަ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލް ޢައްލާމާ ޔޫސުފް އަލްޤަރްޟާވީ ރަހިމަހުﷲ ގެ މައްޗަށް މާދަމާ ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. 

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލް ޢައްލާމާ ޔޫސުފް އަލްޤަރްޟާވީ ރަހިމަހުﷲ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށްވުމުން ޝައިޚް އަވަހާރަވުމާއި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ހިތާމަ ފައުޅުކުރައްވައި ތަޢްޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މަރްޙޫމްގެ ފުރާނައަށް ﷲ ތަޢާލާ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢްމަތް މިންވަރު ކުރައްވަވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުރައްވަވާށި! އާމީން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް