އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިދުނިޔޭގައި ހުރެ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއަށް ވަދެވޭނެ މަގު!: ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްން ތައިމިއްޔާ

މިދުނިޔޭގައި ހުރެ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއަށް ވަދެވޭނެ މަގު!: ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްން ތައިމިއްޔާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ނަޙްލް ސޫރަތުގެ 97 ވަނަ އާޔަތުގައިވެއެވެ. 

"މުއުމިނަކު ކަމުގައިވާ ޙާލް، ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިންވިޔަސް، ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިންވިޔަސް، ޞާލިޙް ޢަމަލެއް ކޮށްފިމީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، އެމީހަކަށް ރަނގަޅު، ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެއްވާހުށީމެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެން ޢަމަލުކޮށް އުޅުނު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގެ ދަރުމައިން، އެއުރެންނަށް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޖަޒާ ދެއްވާހުށީމެވެ." 

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްން ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މިދުނިޔޭގައި ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއެއް ވެއެވެ. މިދުނިޔޭގައިވާ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއަށް ނުވަން މީހަކަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ. އަދި މިދުނިޔޭގައިވާ ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއަށް ވަނުމަކީ ވީހައި ގިނައިން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ." 

މީސްތަކުންނޭވެ! މިބަސްފުޅުން އެނގިގެންދަނީ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އީމާންކަން ފުރިހަމަ ނުވާ މީހަކަށް އާޚިރަތް ދުވަހު ލިބޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނެތް ކަމެވެ. އީމާންކަން ލިބިފައިވާނަމަ އެމީހަކު ވީހައި ގިނައިން އަޅުކަން ކުރާނެއެވެ. ޙެޔޮ އަމަލުތައް ކުރާނެއެވެ. 

- ޔާސިރު ޤާދީގެ ދަރުސަކުން

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް