އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އައްޑޫ ސިޓީގައި އޮތް ހެލިކޮޕްޓަރު މަރާމާތަށް އިންޑިއާއަށް ގެންދަނީ-

އައްޑޫ ސިޓީގައި އޮތް ހެލިކޮޕްޓަރު މަރާމާތަށް އިންޑިއާއަށް ގެންދަނީ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

އައްޑޫ ސިޓީގައި އޮތް ހެލިކޮޕްޓަގެ މަރާމާތަށް އިންޑިއާއަށް ގެންދަން ޖެހިފައިވާތީ މިއަދުން ފެށިގެން ޓެސްޓް ދަތުރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެއިގެ ބަދަލުގަ އިންޑިއާއިން ފޮނުވާ ހެލިކޮޕްޓަރު ހިފައިގެން އަންނަ އިންޑިއާ މަނަވަރު މާދަމާގެ ވަޤުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަންނާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. 

މިކަން ހާމމަކޮށްފައިވަނީ އެހެލިކޮޕްޓަރުގެ ކަންކަމުގައި މިހާރު ޜާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާއިން ފޮނުވި ސިވިލް މީހުން މިހާރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު އެމްއެންޑީއެފުން ޢާންމުކުރި ނޫސްބަޔާނުގައެވެ. 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ