އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިވެންޓެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިވެންޓެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިވެންޓް އެއަރ ސަރވިސް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް އަންނަ ޖުލައިމަހުގެ 9އިން 11 އަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެއަރލައިންތަކާއި އެއަރޕޯޓްތައް ގުޅުވައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ކޮންގްރެސްއެވެ. މިއަހަރުގެ ކޮންގްރެސްގައި ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިންތައް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 55 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ބުނެއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރ ޝަމްއާން ޝާކިރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮންގްރެސްއަށް އެއަރޕޯޓްތަކާއި އެއަރލައިންތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކޮންގްރެސް މާކެޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. މިއަހަރު ކޮންގްރެސް ހޮސްޓިން ޕާޓްނަރަކީ ވީއައިއޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަންލް އެއަރޕޯޓްގެ އައު ޓާރމިނަލް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި މިފަދަ ކޮންގްރެސްއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުން ވީއައިއޭއަށް ދަތުރުކުރާނެ އިތުރު އެއަރލައިންތައް ހޯދި އެ އެއަރލައިންތަކާއެކު އިތުރު މަރުހަލާތައް ފެށިގެންދާނެކަމަށް ވެސް ޝަމްއާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ގްލޯބަލް ޓްރެވެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު