އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރެއްވި މުހިންމު ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ރައީސް ޞާލިޙް

މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރެއްވި މުހިންމު ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރެއްވި މުހިންމު ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް އެކްސްގައި ކުރެއްވިޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރެއްވި މުހިންމު ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު އާސާސީއާއި، ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލްތަކުގެ މަތީގައި ދެމިތިއްބަވައި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 93 މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވަނީ 12 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު