އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދިވެހީންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ސަފުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހީންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ސަފުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

މި ޢީދުގައި ދިވެހީންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ސަފުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ނައިބު އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވީ މި ޢީދުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ސަފުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޢަޒުމްކަނޑައެޅުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އަޟްޙާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ, މުސްލިމް އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އަރިސްކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވަނި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު