އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ޞާލިޙާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި!

ރައީސް ޞާލިޙާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުން ހާމަ ކުރައްވަމުން ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓާ ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

މީގެއިތުރުން، މިބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ދެބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމުން، އެކަމާއި ނުހަނު ހިތްހަމަޖެހި ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ރައީސް މައުމޫން އެންމެ ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަވާނެ ކަމަށް އެދުވަހުވެސް ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ