އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކޮށްފި

ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކުރިކެޓް އިންޑޯ ހޯލްގައި ބޭއްވި މިހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ "އޭސީސީ އަންޑަރ 19 ވެސްޓަން ރީޖަން- ދުބާއީ 2019" ގައި އެންމެ ގިނަ ރަން ހެދި ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއި، އިވެންޓް ސްޕަންސަރުންނާއި މި ކާނިވާ ބޭއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމުތައް ވަނީ އެ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

މާހެފުމަކާއެކު ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަފުލާގައި، މާލޭ ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް އަރުވާފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ