އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހާބަރު ފުޑްކޯޓުން 3 ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ހާބަރު ފުޑްކޯޓުން 3 ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާންކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން މާލެ ހުޅަނގު ފަރާތު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ހިދުމަތް ނުދީ ހުރި ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އެސްޓީއޯ އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އިއްޒުއްދީން މަގާ ވީ ފަޅީގައި ހުރި ޔުނިޓް ނަމްބަރު 26 އާއި ޔުނިޓް ނަމްބަރު 22 ގެ އިތުރުން އަމީނީ މަގާވީ ފަޅީގައި ހުރި ނަމްބަރު 10 ކަމަށެވެ.

53 ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފުޑްކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށްދޭން އިއުލާންކުރި އިއްޒުއްދީން މަގާ ވީ ފަޅީގައި ހުރި ޔުނިޓް ނަމްބަރު 26 ވަނަ ފުޑް ކޯޓުގައި 960 އަކަފޫޓު ހުރިއިރު ޔުނިޓް ނަމްބަރު 22 ގެ ބޮޑު މިނަކީ 1660 އަކަފޫޓެވެ. އަދި އަމީނީ މަގާވީ ފަޅީގައި ހުރި ޔުނިޓުގެ ބޮޑު މިނުގައި 960 އަކަފޫޓް ހުންނާނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ތިން ޔުނިޓަށް ބިޑް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައި ވާއިރު އެ ޔުނިޓްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ތިން މަސް ދުވަހުގެ ކުލި އެޑްވާންސްކޮށް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު