އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ނަޝީދަށް: ތިއަ ވިދާޅުވަނީ ހެދުން އަޅައި އަޅުކަން ކުރަން ޤުރްއާނުގަ އޮތް ގޮތް އެނގުމުން ވެސް އަމަލު ނުކުރަންތޯ؟

ރައީސް ނަޝީދަށް: ތިއަ ވިދާޅުވަނީ ހެދުން އަޅައި އަޅުކަން ކުރަން ޤުރްއާނުގަ އޮތް ގޮތް އެނގުމުން ވެސް އަމަލު ނުކުރަންތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރާއްޖެ ފާއިތުވި 20،30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތިއަ ގޮވައިލެއްވެވީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އޮތް ގޮތް އެނގުމުން ވެސް އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރަންތޯއެވެ؟ ޒަމާނުންސުރެ ޤުނޫތު ކިޔަމުން އައީތީ އަދިވެސް ޤުނޫތު ކިޔަންތޯއެވެ؟ މާމަ ހަވީރަށް ބުރުގާ އެޅުއްވީތީ ހަވީރު ބުރުގާ އެޅުމުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އޮތް ގޮތަށް އަޢުރަ ނިވާކުރިކަމަށް ވާނެ ކަމަށްތޯއެވެ؟ 

މުންޑެއް އަނދެ ގަމީހެއް ނުލައި ކުރިން ތިބީތީ މަނިކުފާނު ފަޓުލޫނު ތުރުކުރައްވައި ޓައީ އަލުއްވައިގެން ތިއަ ހުންނެވީ ކުރިން ދިވެހިން އުޅުނު ގޮތަށް އުޅުއްވަންތޯއެވެ؟ 

"މިދައްކަނީ" އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކަތައް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތިއަ ދެއްކެވީ ކޮން ދީނެއްގެ ވާހަކަތޯއެވެ؟ އިސްލާމް ދީނާއި ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަންކުރުން ގުޅިފައިވަނީ ޤަބުރުސްތާނުތަކާއިތޯއެވެ؟ ނޫނީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލް (ޞޢވ)ގެ ސުންނަތާއިތޯއެވެ؟ 

ޤިބުލަ ނުއެނގޭއިރު ހުކުރު މިސްކިތް ޤިބުލައަށް ނުވާ ގޮތަށް ބިނާކޮށްފައިވާތީ އަލުން މިސްކިތްތައް އަލަން ޖެހޭނީ ހުކުރު މިސްކިތް ހުރި މިސްރާބަށްތޯއެވެ؟ 

- ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން (ވީޑިއޯ):

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


37%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް