އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާއެކު ބުރުގާގެ "ވަބާ" އިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ގޮވާ އަޑު ގަދަވެއްޖެ!

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާއެކު ބުރުގާގެ "ވަބާ" އިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ގޮވާ އަޑު ގަދަވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ރައިސް ނަޝީދު ރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބުރުގާ އެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްފަހު ބުރުގާ އަކީ ވަބާއެއް ކަމަށް ބުނެ ބުރުގާ އެޅުމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެއްޖެއެވެ. 

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ބުރުގާއެޅުން މަނާކޮށްދިނުމަށް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ މިފަދަ ކޮންމެ ވާހަކަފުޅެއްގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ މިފަދަ ދީނީ ވާހަކަތަކާއިމެދު ތަފާތު ސުވާލުތައް އުފައްދަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް