އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް: ދިފާޢުން ބުނަނީ ސާބިތު ކުރެވޭވަރުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާ ކަމަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް: ދިފާޢުން ބުނަނީ ސާބިތު ކުރެވޭވަރުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާ ކަމަށް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

11:22: ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދިފާއުން ބުނީ އެސްއޯއެފް އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ދެމެދު ސައްހަ 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވާކަން އެނގޭ ކަމަށް

 

11:23: އޭގެ އިތުރުން އެސްއޯއެފުން ކުރި ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު މުއާމަލާތް ކަމަށް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

 

11:29: ދިފާއުން ބުނެފައި ވަނީ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް

 

11:36: ދިފާއުން އިތުރަށް ބުނީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓަން ހުށަހެޅީ ޔާމީން ކަމުން، އެކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުކަން ސާފުވާ ކަމަށް

 

11:54: ދިފާއުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރި ފައިސާއަކީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަން އޭސީސީން ނިންމާފައި ނުވާއިރު، އެފަދަ ދައުވާއެއް ކުރުމަކީ އޭސީސީގެ ތަހުގީގަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލެއް

 

12:25: އެފައިސާ އަކީ ގާނޫނާއި ޚިލާފު ފައިސާއެއްކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކަކުން ވެސް އަދި ކިތާބީ ހެއްކަކުން ވެސް ސާބިތު ކުރެވިފައެއް ނުވޭ- ދިފާއީ ވަކީލު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ