އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތަކެއްގަ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ!

ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތަކެއްގަ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތަކެއްގައި އަލިފާންރޯވެއްޖެއެވެ.

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އައިޝަތު އާދަމް އޮންލައިން ނޫހަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދައާ ދިމާކޮށް އެރަށުގެ ބަޔަކު ނުކުމު އަލިފާންރޯކުރާ ކަމަށެވެ.

ތޮއްޑޫ އަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަރާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އާންމުކޮށް ތިން މަސްކުރިން ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްއިން ދަނީ ބިން ދޫކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ