އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ގެ އަގަކީ 67,134,884.09 ރުފިޔާއެވެ. ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 375 ދުވަހެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ ގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެމްޓީސީސީއާ ދެމެދު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މިއީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ 50 ވަނަ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު އެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު