އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކާފިޔު ދުވަސްތަކުގަ ވިލިމާލެ އެންމެ ފަހު ފެރީ ވިލިމާލޭން ފުރާ ވަގުތާ މާލެއިން ފުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި!

ކާފިޔު ދުވަސްތަކުގަ ވިލިމާލެ އެންމެ ފަހު ފެރީ ވިލިމާލޭން ފުރާ ވަގުތާ މާލެއިން ފުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ކާފިޔު ހިންގާ ދުވަސްތަކުގައި (މިހާރު ކާފިޔު ބާއްވާ ގޮތަށް ބާއްވާ ނަމަ) ވިލިމާލެ އެންމެ ފަހު ފެރީ ވިލިމާލޭން ފުރާ ވަގުތާއި ފެރީ މާލެއިން ފުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. 

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެގޮތުން އެންމެ ފަހު ފެރީ ވިލިމާލެއިން ފުރާނީ 4.20 ގައި ކަމަށާއި އަދި މާލެއިން ވިލިމާލެއަށް ފުރާނީ 4.30 ގައެވެ. 

އެމްޓީސީސީން ބުނެފައި ވަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ތާވަލަށް ބަދަލު ގެނައީ ފެރީ ލަހުން ބޭއްވުމުން ދެވޭލެއް ލަސްވެފައި އެކަމަކީ ކާފިޔުގެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުމަށް ހޯދާ ފުރުޞަތަކަށް ހެދިއަ ނުދިއަ ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު