އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގަ ފުރަތަމަ ހުޅުވެން ޖެހޭނީ މިސްކިތްތައް!: އަޙްމަދު ސަޢުދު

ރާއްޖޭގަ ފުރަތަމަ ހުޅުވެން ޖެހޭނީ މިސްކިތްތައް!: އަޙްމަދު ސަޢުދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ރާއްޖެ ފަަދ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވެން ޖެހޭ މިސްކިތްތައް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެނޫން ތަންތަންވެސް ހުޅުވަން ޖެހޭނީ މިސްކިތްތައް ހުޅުވުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އަޙްމަދު ސަޢުދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަހްމަދު ސަޢުދު ވިދާޅުވީ ބައަކަށް ﷲ ގެ ޤާނޫނު ކަމުނުދިއަ ނަމަވެސް ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަސް ނުވި ނަމަވެސް މުސްލިމުންނަށް އެންމެ މުހިންމީ ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ރަނގަޅު ފެށުމަކުން ފެށުމުން މާތް ﷲ ޤަުމަށް ރަނގަލު ގޮތްތައްވެސް މިންވަރުކުރައްވަވާނެ ކަމަށެވެ.

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ދާން ފުލުހުން ހުއްދަދޭނަމަ މިސްކިތަށް ނަމާދަށްދާން ހުއްދަ ނުދޭންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
44%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް