އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަލުން ދޭން ފަށަނީ!

ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަލުން ދޭން ފަށަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން މެދުކެނޑިފައި ހުރި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އލުން ފަށަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ. 

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ސޭލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ފަށައި ހެނދުނު 10 އަކުން މެންދުރު 2 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓް ވަޔަރު ޗެކްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި އަދި އަލަށް ކަރަންޓްލާން އެދިފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭންވެސް ފަށާނެ ކަމަށާއި އިސްކަން ދޭނީ ކުރިން އެދިފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އަލަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު