އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

2 ފްލައިޓެއްގަ ނޭޕާލުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

2 ފްލައިޓެއްގަ ނޭޕާލުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

މިމަހުގެ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު ނޭޕާލުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކުގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް އެ ފްލައިޓްތަކުގައި އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

މި ފްލައިޓްތަކަށް ރާއްޖެ އައުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިވަގުތު ނޭޕާލުން ރާއްޖެއަށް އަންނަން އެދިފައި ތިބީ 8 ދިވެހިން ކަމަށާއި ނޭޕާލުން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިން ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް އެންގުން އެދޭކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








މޫސާ ވަހީދު