އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ އާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނުހުޅުވަަނެ!

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ އާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނުހުޅުވަަނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއެކު، ވިޔަފާރިތަކެއް އާއްމު ހާލަތަށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަލުން ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވި ނަމަވެސް މި ހަފުތާގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  މާދަމާ އާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވެސް އޮފީސްތައް ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް އޮފީސްތައް ހުޅުވާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ.  އެއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9 ން މެންދުރު 1 އަށެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު