އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ވަރަށް މީރު، ޗިކަން ޓެންޑަރ ފިލޭ، ޗިކަން ޕޮޕްކޯން، ޗިކަން ކްރިސްޕީ ފިންގަރ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފި!

އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ވަރަށް މީރު، ޗިކަން ޓެންޑަރ ފިލޭ، ޗިކަން ޕޮޕްކޯން، ޗިކަން ކްރިސްޕީ ފިންގަރ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ކާބޯތަކެތީގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަމުން ގެންދާ އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ވަރަށް މީރު، ޗިކަން ޓެންޑަރ ފިލޭ، ޗިކަން ޕޮޕްކޯން، ޗިކަން ކްރިސްޕީ ފިންގަރ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. 

ޗިކަން ޓެންޑަރ ފިލޭ 1 ކިލޯގެ ޕެކެޓެއް 79 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު 10 ޕެކެޓުގެ ކޭހެއް ވިއްކަނީ 689 ރުފިޔާއަށެވެ. 

ޗިކަން ޕޮޕްކޯން 1 ކިލޯގެ ޕެކެޓެއް 53 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު 10 ޕެކެޓުގެ ކޭހެއް ވިއްކަނީ 477 ރުފިޔާއަށެވެ.

 

ޗިކަން ކްރިސްޕީ ފިންގަރ 1 ކިލޯގެ ޕެޓެއް 63 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު 10 ކިލޯގެ ކޭހެއް ވިއްކަނީ 583 ރުފިޔާއަށެވެ. 

މިއީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް ކަމަށްވާ ތުރުކީގެ ހަލާލު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ގަންނަނަމަ ޚާއްޞަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭނެ ކަމަށްވެސް އުފަންވެލި ފިހާރައިން ބުނެއެވެ. 

އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ކަރާކިލޯއެއް 15 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު ހޯލްސޭލްކުރަނީ ކިލޯއެއް 10 ރުފިޔާއަށެވެ. ތާޒާކަން ޔަޤީންކުރަން 3 މަސް ދުވަހުގެ އެކްސްޕަޔަރީ މުއްދަތާއިއެކު ކުކުޅުބިހެއް 1.40 އަށް ވިއްކާއިރު ކޭހެއް ހޯލްސޭލްކުރަނީ 250 ރުފިޔާއަށެވެ. ފިޔާވެސް 10 ރުފިޔާއެއް ކިލޯއެއް ވިއްކާއިރު ހޯލްސޭލްކުރަނީ ކިލޯއެއް 8 ރުފިޔާއަށެވެ. އަލުވި ކިލޯއެއް 12 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިއރު ހޯލްސޭލްކުރަނީ ކިލޯއެއް 10 ރުފިޔާއަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ތާޒާ ތަރުކާރީގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެއްވެސް ގެންދަނީ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ރިޓޭލްކޮށް އަދި ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. 

މިބާވަތްތައްވެސް ގިނައިން ގަތުމުން ޚާއްޞަ ޑިސްކައުންޓެއް ދެމުން ގެންދާކަމަށްވެސް އުފަންވެލި ފިހާރައިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


42%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް