އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ ކޮބާ؟: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު

ﷲ އަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ ކޮބާ؟: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާއަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ ކޮބައިކަން ގިނަބައަކަށް އޮންނަނީ އޮޅިފައެވެ. ﷲ ތަޢާލާއީ ނަޞްރު ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ނަޞްރު ހޯދަންޖެހިގެން މިއުޅެނީ އަހަރެމެންނަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ﷲ ތައާލާއަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ އިސްލާމްދީންމަތީގައި ސާބިތުވުމެވެ. އެކަންކުރެވޭނީ ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ މީހަކުކަމުގައިވެގެންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަތިސްނަމާދުކުރާ މީހަކުކަމުގައިވެގެންނެވެ. އެހެނީ ފަތިސްނަމާދަކީ ދުވަހުގެ ފެށުމެވެ. ފަތިސްނަމާދު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދުވަހުގެ ފެށުން އެއޮތީ ގޯސްވެފައެވެ. 

އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުން ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް ﷲ ތަޢާލާގެ ދީންމަތީގައި ސާބިތުވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ނަޞްރު ދެއްވަވާނެތެވެ. ޤުރްއާނުން ޔަޤީންކަން ލިބިގެން ދަނީ ﷲ ތައާލާއަށް ނަޞްރުދޭ މީހަކަށް އެކަލާނގެ ނަޞްރު ދެއްވަވާނެކަމެވެ. ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ދެއްވަވާނެކަމެވެ. 

- ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް