އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

މާލޭގެ ގ. އަބާސާ ކިޔާ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި މިރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު އިން ނިއްވާލައިފިއެވެ.

ްމިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 19:13 ހާއިރުއެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވަނީ 19:44 ހާއިރުއެވެ.

އަލިފާނުގެ މިހާދިސާގެ ސަބަބުން ރޯވި ކޮޓަރިވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ