އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ޑިއުޓީ އޮފް ގަޑީގައި މަސް ހިފަން މޫދަށް ފޭބި ފަހުން ގެއްލުނު ސިފައިންގެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ލ. މާބައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ލާސްކޯޕްރަލް ހުސައިން ފާރިޝް (ސާވިސް ނަންބަރު 7613) ލ. ކައްދޫގެ އިރުމަތީފަރާތު މޫދަށް ފޭބި ހަތަރު ސިފައިންގެ މީހުންނާއެކު ކަމަށް މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ޑައިވަރުން ފާރިޝް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 8:50 ހާއިރު މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އަޮައްވައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ ފާރިޝްގެ ހަށިގަނޑު އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗަށް ނަގައިގެން ކައްދު އަށް މިހާރު ގެންދަމުންދާކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
55%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ