އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް ފަރީދުގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންމަފުށީގަ

ޝައިޚް ފަރީދުގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންމަފުށީގަ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދް އަޙްމަދުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންމަފުށީ ސްޓޭޖްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ދަރުސް އަލްކައުން ކްލަބްހައުސް އިން ނާއި އިންސްޓަގްރާމުން އަދި ޝައި ޝައިޚް ފަރީދުގެ ފޭސްބުކްޕޭޖުން ލައިވްކުރާނެއެވެ.

ދަރުސް ދެއްވާނީ "ވިދާ ބަބުޅަމުންދާ ނޫރު" މައުޟޫއަށެވެ.  

ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރަނީ ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ