އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކުއްޖާ ގޭދޮށުގަ ފުލުހުން ފޯރިމެރިކަމަށާ ތަޙްޤީޤް ފެށީ ފުރީމަކަމަށް ކުރި ސުވާލަށް ފުލުހުން ޖަވާބެއް ނުދިން!

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކުއްޖާ ގޭދޮށުގަ ފުލުހުން ފޯރިމެރިކަމަށާ ތަޙްޤީޤް ފެށީ ފުރީމަކަމަށް ކުރި ސުވާލަށް ފުލުހުން ޖަވާބެއް ނުދިން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯ ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ގްރޫޕަށްލުމަށްފަހު "ތެދެއްތޯ؟ މިހާރު ދީނަށް ޙަޖޫޖަހާ މީހުންނަށް ޕޮލިސްއިން ޕްރޮޓެކްޝަން ފޯރުކޮށްދެނީތޯ؟" ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަށް ރޭ 12 ޖަހައިގެންދިއައިރުވެސް ފުލުހުން ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. 

އެފޮޓޯގައި ބުނެފައިވަނީ "ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން މިހާރު ފޮޓޯ ޢާންމުވަމުންދާ ކުއްޖާގެ ޙިމާޔަތުގައި ފުލުހުން އެކުއްޖާގެ ގޭދޮށުގައި ފޯރިމެރި. ދެން އިވުނީ އެކުއްޖާ ފުރުވާލި ޚަބަރު. ދެން އެއަށްފަހު ތަޙްޤީޤް ފެށިކަމަށް. ކޮނަބަޔަކަށްތޯ އޮޅުވާލަން އުޅެނީ." 

މީގެ އިތުރުން ﷲ ތަޢާލާ އަށް ނިޞްބަތްކޮށް އެތީސްޓަކު "ﷲ ވަނީ މަރުވެފަ" ކަމަށް ބުނާ ޕޯސްޓެއް ގްރޫޕަށްލައި އެއައިޑީގެ ވެރިފަރާތް ނުހޯދާތީވެސް ނޫސްވެރިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކަށްވެސް ފުލުހުން ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ