އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނައިޓް ކްލަބުން ނައިސްވެލައިގެން އިތުރަށް ނައިސްވެލަން ނުކުމެ ގެއްލުނު 5 އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން 3 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މަރުވެފައޮއްވަ!

ނައިޓް ކްލަބުން ނައިސްވެލައިގެން އިތުރަށް ނައިސްވެލަން ނުކުމެ ގެއްލުނު 5 އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން 3 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މަރުވެފައޮއްވަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނައިޓްކްލަބަކުން ނައިސްވެލައިގެން އިތުރަށް ނައިސްވެލަން ނުކުތް 5 އެކުވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް 3 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިހާރުވަނީ ފެނިފައެވެ. ފުލުހުން ބުނަނީ އެ 3 މީހުން މަރުވީ ދުއްވި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވެގެން ކަމަށެވެ. ނުފެނިވާ ދެމީޙުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

Sophie Russon, 20, Eve Smith, 21, and Darcy Ross, 21, were last seen in the early hours of Saturday, having partied in popular bar Muffler in Newport before going to clubbing hotspot Trecco Bay in Porthcawl.

They are thought to have made the trip in a Volkswagen Tiguan with two men – Rafel Jeanne, 24, and Shane Loughlin, 32, both from Cardiff, who were also reported as missing.

None of the five had been seen since 2am on Saturday morning, shortly after Darcy and Rafel shared a Snapchat post.

ނައިސްވެވިދާނެއެވެ. ތެލާއި އެހެންވެސް ޑްރަގުގެ ބާވަތްތަކާއި ބަނގުރާ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ސިކުނޑިތައް ގޮއްވައިލެވިދާނެއެވެ. ނުއެނގޭނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ތިމާ ޙާޒިރުކުރައްވަވާނެ ވަޤުތެވެ.  

މިޚަބަރުގައިވާ ފަދަ ކޮންމެ ޙާދިސާއަކީވެސް ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅުތަކެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އިންޒާރުތަކެވެ. ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ފާފައެއް ކުރެވެމުން އަންނަ މީހަކު ނަމަވެސް ތައުބާވުން އަވަސްކުރާށެވެ. ތައުބާވެގެން ހުރެ ރަމަޟާންމަހަށް ކުރިމަތިލާށެވެ!

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު