އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އައްޑުއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އައްޑުއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

އައްޑުއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒަރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ އައްޑުއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފޭދޫގެ 40 ގެއަކަށް ފެން ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަވަށު އޮފީހާއި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

5 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެ މީހުން ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ގެއެއްގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު 3 ގެއެއްގެ މީހުން އެ މީހުންގެ އާއިލީ ގެތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު