އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންޑިއާ އިން ދީފި

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންޑިއާ އިން ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާ (50 މިލިއަން ޑޮލަރު) އިންޑިއާ އިން ދީފިއެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އިންޑިއާ އިން ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާއިރު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ވަނީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 21 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް އިންޑިއާ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު