އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަޣްލަބިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގަ "ލާދީނީ" ޓެގް ޢިލްމުވެރިން އެއްވެސް ދުވަސްރަކު އަޅުވާފައެއް ނުވޭ! ނުވެސް އަޅުވާނެ!: ޝައިޚް ޝަފީޢް

އަޣްލަބިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގަ "ލާދީނީ" ޓެގް ޢިލްމުވެރިން އެއްވެސް ދުވަސްރަކު އަޅުވާފައެއް ނުވޭ! ނުވެސް އަޅުވާނެ!: ޝައިޚް ޝަފީޢް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"އަޣްލަބިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި "ލާދީނީ" ޓެގް ޢިލްމުވެރިން އެއްވެސް ދުވަރަކު އަޅުވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ނުވެސް އަޅުވާނެއެވެ. އެގޮތަށް އަޅުވާކަމަސް ބައަކު މީހުން ފަތުރަމުން ދަނީ، ކަމުގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލައި، ޢިލްމުވެރިންނަށް ނަފްރަތު އުފެއްދފުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ." : ޝައިޚް ޝަފީޢް ޢަބްދުﷲ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް