އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވާރޭ ވިލާގަނޑު ބޯމަތީ އޮތް ނަމަވެސް އެވިލާގަނޑުން ވާރޭ ވެހޭނީ އެކަމަށް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވެވީމަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ވާރޭ ވިލާގަނޑު ބޯމަތީ އޮތް ނަމަވެސް އެވިލާގަނޑުން ވާރޭ ވެހޭނީ އެކަމަށް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވެވީމަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

"ވާރޭ ވިލާގަނޑު ބޯމަތީ އޮތް ނަމަވެސް އެވިލާގަނޑުން ވާރޭ ވެހޭނީ އެކަމަށް ﷲ ތަޢާލާ އިރާދަ ކުރެއްވެވީމައެވެ. އިރާދަ ނުކުރައްވަވާނަމަ ނުވެހޭނެއެވެ. ވީމާ އެކަމަށް އެދި ދުޢާ ކުރާށެވެ!" 

މިއީ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ޝައިޚް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވީ "ކޮން އިސްތިސްޤާ ނަމާދެއްހޭ، ވާރޭ ވިލާގަނޑު އެއޮތީ ބޯމަތީގައޭ، ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތައް އެހެރީއޭ" ބައެއް މީހުން އިއްޔެ ބުނެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. 

މިއަދު ހެނދުނުވެސް މާލެއަށް އަވި ނިވައިލިއެވެ. ވާރޭ ވެހިދާނެހެންވެސް ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިވަގުތާއި ހަމައަށް ވާރެއެއް ނުވެހެއެވެ. މިހާރު އޮތީ ގަދައަށް އަވިވެސް ދިއްލައިފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް