އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަރާމް ފައިސާ ކާ މީހުން ބަނޑަށް އެ އަޅަނީ އަލިފާނެވެ.!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޙަރާމް ފައިސާ ކާ މީހުން ބަނޑަށް އެ އަޅަނީ އަލިފާނެވެ.!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"ޙަރާމް ފައިސާ ކާ މީހުން ބަނޑަށް އެ އަޅަނީ އަލިފާނެވެ. މަކަރާ އޮޅުވާލުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ފައިސާ ތިމާގެ އަރުން އެތެރެކުރާއިރު ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ހިތަށް ނާރާ މީހުން އުޅެއެވެ. ސުބްޙާނަﷲ! ހިދާޔަތު ދައްކަވާށި! އާމީން. "

--ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއެއް "އުދުއްސައިގަތުމުގެ" ކަންބޮޑުވުން ގިން ބައަކު ފައުޅުކުރަމުންދާ ވަގުތެއްގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް