އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވިއްސާރައިގައި ފުރާޅުހަލާކުވި 54 ގޭގެތެރެއިން 11 ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށް ބާކީހުރި ގޭގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

ވިއްސާރައިގައި ފުރާޅުހަލާކުވި 54 ގޭގެތެރެއިން 11 ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށް ބާކީހުރި ގޭގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ފުރާޅުހަލާކުވި 54 ގޭގެތެރެއިން 11 ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށް ބާކީހުރި ގޭގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށްދާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ސިޓީގެ 54 ގެއެއްގެ ފުރާޅަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންވެ، އޭގެތޭރޭން ބައެއް ގެތަކުގެ ފުރާޅު އެއްކޮށް ހަލާކުވި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް 11 ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، ބާކީ ގެތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސިޓީގެ ބޮޑެތިގަސްތަކުގެ ތެރެއިން 35 ގަސް ވެސް ވެއްޓިފައިވާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު