އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް: ޔަހޫދީންނަކީ ގޯސްބައެއް ކަމަށް ބުނުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުން!:

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް: ޔަހޫދީންނަކީ ގޯސްބައެއް ކަމަށް ބުނުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުން!:


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ އިސްލާމް ފޮތުގައި ޔަހޫދީންނަކީ ވަރަށް ގޯސް ބައެއް ކަމަށް އޮންނާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ޔަހޫދީންނަކީ ގޯސް ބައެއް ކަމަށް ބުނުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުންކަމަށް އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ ޔަހޫދީންނަކީ ކާފިރުން ކަމާއި ޔަހޫދީން މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮ ނުއެދޭނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވަނީ އެމްޑީއެން އަކީ ޔަހޫދީންގެ ވަކީލުން ކަމާއިމެދުވެސް ސުވާލު އުފައްދަވައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


46%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
26%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް